Dzieje się - Literatura

Festiwal „Poznań Poetów”

2007-04-27 13:35:33
 9 maja startuje w Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu Festiwal POZNAŃ POETÓW.


Poznań Poetów jest coraz młodszy! Trzecia odsłona festiwalu, organizowanego przez Centrum Kultury „Zamek”, należy do młodości i młodych. Będzie o nich mowa podczas dyskusji i seminariów, z perspektywy krytycznoliterackiej, językiem historyka i recenzenta, lecz przede wszystkim przemówi ona sama – wierszem i w wierszach. Podczas kilku wieczorów tegorocznego „Poznania Poetów” publiczność będzie miała okazję przyjrzeć się sporej grupie autorów wyjątkowo utalentowanych, wyrazistych i odważnych.

Jednak młodość, co zdaje się przyszłością, dla większości z nas jest przeszłością. W tej sytuacji warto posłuchać autorów, którzy pierwsze rozterki oraz zadatkową fazę twórczości mają już za sobą. Gośćmi festiwalu będzie wielu poetów o wybitnym dorobku, od Juliana Kornhausera i Bohdana Zadury poczynając, a na Krzysztofie Koehlerze, Tomaszu Różyckim i Dariuszu Sośnickim kończąc. Języki i światopoglądy liryki bardzo ich różnią, łączy natomiast przekonanie, że bez poezji pewna ważna część ludzkiej kondycji pozostałaby niema.
 

Przekonanie wzniosłe, pochodna europejskiego „wysokiego modernizmu”, ale czy uniwersalne? Jak ma się nasza poezja do światowej? Odpowiedź na to pytanie, fragmentaryczna, wyłoni się zapewne podczas wieczoru amerykańskiego, z udziałem trojga odznaczających się za Oceanem, lecz u nas nadal raczej słabo znanych poetów. Specjalnie z okazji festiwalu dokonane zostały pierwsze lub nowe przekłady ich wierszy – niebanalnych, zaczepnych, budzących do życia.

To ważne – festiwal chce budzić do życia miasto. Pojawią się aleje wierszy. Ważnym punktem programu jest happening „poezja żywa”, podczas którego czytać, grać, śpiewać, rapować będą – obok siebie, na równych prawach – amatorzy i twórcy uznani. Całości dopełnią koncerty, akcje plastyczne i parateatralne.

Festiwal, czyli święto, słusznie kojarzy się z radosnym rozgardiaszem. Święto poezji winno czynić zamieszanie w duszach. Niech się dzieje!


W programie:

spotkania /m.in. Grzebalski, Gutorow, Marcinkiewicz, Kępiński, Koehler,Różycki, Siwczyk, Sośnicki, Suska, Wiedemann oraz specjalni goście - poeci amerykańscy: Yusef Komunyakaa. Mary Jo Bang, Denise, Duhamel/,

wielka debata Kornhauser-Zadura,

seminarium krytyczno-literackie
: "Kłopoty z młodością",

performance "Poczytaj mi mamo", czyli Arti GraBoski,

happening
"Liryka żywa",

koncerty /"Wiersze seniora Witacego", Pogodno i "Operapholia"/ ,

akcje plastyczne
/Aleje wierszy i Zaciemnianie Grupy Twożywo/

i wreszcie Sąd Ostateczny, czyli mecz poeci-krytycy


Szczegółowy Program Festiwalu „Poznań Poetów”
Poznań 9-12.05.2007


9 maja 2007 /środa/
godz. 18.30-20.30 Sala Kominkowa
KORNHAUSER – ZADURA

I. MIĘDZYEPOKA
Wielka debata na temat: Najnowsza historia młodości? nowości? inności? naiwności?
prowadzenie: Piotr Śliwiński

II. MIĘDZY WIERSZAMI
Wieczór autorów

Julian Kornhauser, jeden z dwóch, trzech najwybitniejszych poetów pokolenia ’68, ciekawy prozaik, wyrazisty i zasłużony krytyk, dał się poznać jako sceptyczny komentator nowych tendencji w liryce ostatniego nieomal 20-lecia. Bohdan Zadura, dla odmiany, stał się w tym czasie jednym z głównych autorytetów młodej poezji, mistrzem dla wielu twórców początkujących, a także interpretatorem i obrońcą nowych języków. Poznań Poetów daje okazję do spotkania się tych dwóch silnych osobowości, a także poznania ich zdecydowanie odmiennych, lecz podobnie wybitnych wierszy.

godz. 21.00 Dziedziniec Zamkowy
„C-AKTIV. WIERSZE SENIORA WITKACEGO” – KONCERT

Tytułowy C-aktiv to słowo Witkac, czytane wspak. C-aktiv brzmi jak nazwa leku, narkotyku, pigułki aktywności. Taką właśnie pigułkę zaaplikowano na finał 28. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Reżyser i pomysłodawca spektaklu Konrad Imiela: „Chciałem połączyć odległe światy, spojrzeć na wiersze seniora Witkacego współcześnie. Nie jest to spektakl o Witkacym, raczej zabawa muzyką i teatrem w trochę absurdalnym duchu jego twórczości. Hiphopowcy jako kompozytorzy? Wybrałem ich, bo bawią się muzyką, tak jak Witkacy bawił się słowem”.
 
Scenariusz i reżyseria: Konrad Imiela, muzyka: Kanał Audytywny, choreografia: Jacek Gębura. Występują artyści Teatru Muzycznego Capitol z Wrocławia, gościnnie: Maria Peszek.
 
bilety: 25 zł, karnety na wszystkie koncerty: 50 zł


10 maja 2007 /czwartek/
godz. 11.00-14.30 Sala Kominkowa
KŁOPOTY Z MŁODOŚCIĄ

Seminarium krytycznoliterackie z udziałem: Tomasza Cieślaka-Sokołowskiego, Jarosława Klejnockiego, Roberta Ostaszewskiego, Piotra Sobolczyka, Igora Stokfiszewskiego
prowadzenie: Tomasz Mizerkiewicz

Krytycy reprezentujący różne pokolenia i doświadczenia zadają sobie pytania o sytuację młodego poety dzisiaj, o jego rzeczywistą lub pozorną inność wobec literatury zastanej, o znaczenie młodości jako siły retorycznej, ułatwiającej wejście do życia literackiego, o żywotność mitów młodości i tradycji romantycznych.

godz. 16.00-17.30 Sala Kominkowa
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU IM. KLEMENSA JANICKIEGO
prezentacja zestawów nominowanych oraz książki-laureatki

godz. 18.00-19.30 Sala Kominkowa
POKAŻCIE JĘZYK
czytają: Mariusz Grzebalski, Piotr Kępiński, Krzysztof Siwczyk, Adam Wiedemann
prowadzenie: Anna Pytlewska, Joanna Roszak

Wieczór jurorów w konkursie im. Klemensa Janickiego, wybitnych poetów średniego pokolenia, znawców i animatorów literatury. Każdy z nich mówi innym językiem, odwołującym się do innych wzorców i tradycji, każdy inaczej definiuje swoją rolę. Co ich łączy? Namiętność do sztuki, nadzwyczajna aktywność, szacunek dla spraw warsztatowych.

godz. 20.00-21.30 Sala Kominkowa
ICH JEST JUTRO
czytają: Tomasz Fijałkowski, Łukasz Jarosz, Kornelia Piela, Piotr Kuśmirek, Piotr Mierzwa, Michał Sobol, Piotr Sobolczyk
prowadzenie: Jarosław Borowiec, Karol Francuzik

Spośród bardzo wielu interesujących młodych poetów przedstawiamy tych, których wskazali ich starsi koledzy. W rezultacie doszło do powstania interesującej konfiguracji, która być może okaże się kształtem przyszłej poezji polskiej.


11 maja 2007 /piątek/

godz. 13.00-16.30
LIRYKA ŻYWA. HAPPENING
spontaniczna prezentacja rozmaitych autorów, szkół twórczego pisania, grup poetyckich, poezji śpiewanej, kapel rockowych
prowadzenie: Edward Pasewicz

godz. 17.00-18.30 Sala Kominkowa
POETA Z WIERSZEM NA RAMIENIU
Marcin Cecko, Jaś Kapela, Jarosław Lipszyc
prowadzenie: Igor Stokfiszewski

W poszukiwaniu poezji nowej, wyrażającej współczesne problemy, niedającej się sprowadzić do tematów i języków przeszłości. Trzech głośnych młodych poetów plus krytyk o zdecydowanych i kontrowersyjnych poglądach. Multimedialność.

godz. 18.30 Wieża Zamkowa
Arti GraBoski – performance z cyklu „Poczytaj mi mamo”

Cykl „Poczytaj mi mamo” to zmagania z tekstem zapożyczonym z sensacyjnych bestsellerów. „Tekst pełni jednak tylko funkcję katalizatora zdarzeń. Tylko pozornie to tekst jest punktem wyjścia. Punktem wyjścia jest sztuka performance, czyli jest on czysto artystyczny. Więcej, punktem wyjścia jest dyscyplina performance w klasycznym sensie jej uprawiania. Performance, ten klasyczny, opiera się na wykorzystaniu kondycji fizycznej i psychicznej artysty. To ona jest materiałem z którego powstaje sztuka, i to także ona jest eksponowana w działaniu, na żywo; to kondycja ludzka manifestująca się w bezpośrednim działaniu.
 
Artysta poddając siebie, swoje ciało pewnym zabiegom, czasami traumatycznym, bolesnym, wysiłkowym, a nawet w przypadkach granicznych niebezpiecznym, nie korzysta z jakiegokolwiek pośrednictwa, nie ukrywa siebie za narracją, a rekwizyty pełnią role pomocniczą. To on sam jest dziełem sztuki i nie potrzebuje podawać dodatkowego powodu by usprawiedliwić swoją obecność na scenie. On sam jest jej uprawomocnieniem, sam jest wystarczającym powodem dla sztuki. Podobnie kształtuje formę swoich performance Grabowski. Z tą różnicą, że tekst jest dla niego jednym z rekwizytów, znalezionych i przysposobionych do formy”.

godz. 19.00-21.00 Sala Kominkowa
AMERYKANIE, AMERYKANIE!!!
Yusef Komunyakaa, Mary Jo Bang, Denise Duhamel
moderuje: Magdalena Zapędowska

Troje poetów z Ameryki, dobrze znanych za Oceanem, u nas słabiej. Próba poszerzenia obrazu liryki amerykańskiej.. Silne i silnie różniące się osobowości, nowe tłumaczenia..

godz. 21.00 Dziedziniec Zamkowy
Pogodno „Opherafolia” – koncert

Opherafolia to projekt psychologiczny, zainicjowany przez Pogodno w zeszłym roku, oparty o hardcorowy blog Alinki z Gryfina. Cały album to forma terapii wewnątrz zespołu, którym po kilku latach życia na krawędzi szaleństwa targają dylematy i problemy ludzi przekraczających rubikon 30-latka. To manifest artystyczny, ale przede wszystkim stempel odwagi i przymierze męskiej przyjaźni, której owocem jest radość życia, bycia i muzykowania.

bilety: 25 zł, karnety na wszystkie koncerty: 50 zł


12 maja 2007 /sobota/
godz. 11.00 Sala Kominkowa
ZABAWA Z WIERSZEM
Koncert na rymy, rytmy i melodie słowa. Wiersze zagrane, zaśpiewane i zatańczone.
Wykonawcy: tancerki ze Szkoły Baletowej i Zespołu Szkól Muzycznych, Chór Skowronki pod dyr. A. Szelugi i zaproszeni goście. Scenariusz i choreografia: Teresa Nowak

godz. 13.00-14.30 Sala Kominkowa
Otwarta lekcja poezji: Jacek Gutorow, Paweł Marcinkiewicz
prowadzenie: Krzysztof Hoffmann

Oryginalni, świetni poeci, a zarazem wytrawni znawcy poezji anglosaskiej i polskiej prezentują i komentują swoje wiersze. Poezja od strony warsztatu, detalu, konkretnych dylematów i rozstrzygnięć.

godz. 15.00-16.00
SĄD OSTATECZNY
mecz poeci – krytycy

Nieprzemijający konflikt między artystami a zawodowymi sędziami ich twórczości nie rozstrzygnie się na łamach czasopism. Przy kawie i niekawie również nie. Rozstrzygnąć może go jedynie walka na arenie, o przewadze ducha niech zdecyduje przewaga ciała.

godz. 17.00-18.30 Sala Kominkowa
POETA W FORMIE
Krzysztof Koehler – Tomasz Różycki – Dariusz Sośnicki
prowadzenie: Anna Kowalska, Marcin Jaworski

Wieczór trzech poetów o dużym dorobku, którym bliskie są ideały klasyczne, tradycje francuskie, estetyka symetrii, stawiających poezji różne, lecz za każdym razem maksymalne wymagania.

19.00-20.30 Sala Kominkowa
WIELKOPOLSKA LIRYCZNA
autorzy Wielkopolskiej Biblioteki Poezji i antologii wielkopolskiej: Marta Grundwald, Adam Grzelec, Adam Kaczanowski, Szczepan Kopyt, Anna Mitranka
prowadzenie: Maciej Gierszewski

Odrodzenie poetyckie w Poznaniu – dzięki takim inicjatywom jak Wielkopolska Biblioteka Poezji czy powstająca antologia młodych autorów wielkopolskich. Jak zwykle w nieoczekiwanej formie.

godz. 21.00 Wieża Zamkowa
Arti GraBoski – performance z cyklu „Poczytaj mi mamo”
Performance „A tornado na to“ oparty na książce „Strefa huraganu“ Hiaasena Carla.

godz. 22.00 Dziedziniec Zamkowy
Kwartet ProForma „Piosenki Stanisława Staszewskiego” – koncert

Poznański zespół tworzą: PrzeŹmysław Lembicz, Marcin Żmuda, Piotr Lembicz oraz Wojtek Strzelecki. Repertuar kwartetu to, obok utworów autorskich, piosenki Kaczmarskiego, Stanisława Staszewskiego, Brassensa, Waitsa i Cave'a.

bilety: 25 zł, karnety na wszystkie koncerty: 50 zł


DZIAŁANIA PLASTYCZNE

ALEJE WIERSZY – instalacja plastyczna autorstwa Krzysztofa Jerzego Baranowskiego, wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych. Po raz kolejny na drzewach i latarniach pojawią się tysiące kartek z wierszami poetów – gości festiwalu. Przechodnie zatrzymują się, czytają i wybierają te z nich, które chcą zabrać ze sobą. Instalacja stanie się „podajnikiem wierszy”, ciekawym i intrygującym plastycznie.

ZACIEMNIENIE – akcja plastyczna Grupy Twożywo, laureatów tegorocznego ,,Paszportu Polityki”. Na wielkoformatowych pracach, eksponowanych na Placu Wolności, artyści stworzą graficzne odniesienia do istotnych zjawisk współczesnej kultury. Akcje wspierać będą tysiące ,,wlepek” (insert do „Gazety Wyborczej).

Słowa kluczowe: Festiwal „Poznań Poetów”
Komentarze
Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.
Zobacz także
Big Book Festival 2020
10 gorących premier na Dużym Festiwalu Czytania 2020

Podczas Big Book Festival zadebiutuje kilka ciekawych książek!

Festiwal Miasto Słowa - 2020
Nadchodzi Festiwal Miasto Słowa w Gdyni 2020 Gdynia

Obchody 15-lecia literackiej Nagrody Literackiej GDYNIA połączone z wyjątkową edycją festiwalu Miasto Słowa.

big book festival - 2020
Znamy program Big Book Festiwal 2020 Warszawa

8 edycja Międzynarodowego Dużego Festiwalu Czytania w Warszawie już w ostatni weekend sierpnia.

Polecamy
Big Book Festival 2020
Ogłoszono zagranicznych gości Big Book Festival 2020

Spotkania z autorami w tym roku będą miały wyjątkową formułę.

Kontrowersyjne wpisy J.K. Rowling na Twitterze o osobach transpłciowych. Fani nie są zachwyceni

Kto ma racje w konflikcie o miejsce słowa "kobieta" w rzeczywistości?

Polecamy
Ostatnio dodane
Big Book Festival 2020
10 gorących premier na Dużym Festiwalu Czytania 2020

Podczas Big Book Festival zadebiutuje kilka ciekawych książek!

Festiwal Miasto Słowa - 2020
Nadchodzi Festiwal Miasto Słowa w Gdyni 2020 Gdynia

Obchody 15-lecia literackiej Nagrody Literackiej GDYNIA połączone z wyjątkową edycją festiwalu Miasto Słowa.